Wielka Migracja Prolog

2 stycznia 2015
Posted in Afryka
2 stycznia 2015 Janusz Gałka

Między Serengeti a Masai Mara

image

Antylopy gnu nad rzeką Mara

Największe wędrujące stado na kuli ziemskiej. Miliony zwierząt zmuszone by wielokrotnie przekroczyć rzekę pełną krokodyli. Tysiące drapieżników ucztujących na sawannie.

Wielka Migracja.

Oto dlaczego lipiec i sierpień to najwyższy sezon turystyczny na pograniczu Kenii i Tanzanii. Styczeń to najwyższy czas, aby zaplanować taką wyprawę. W kolejnych postach opowiem i pokażę co udało mi się zobaczyć jakiś czas temu, podczas jednej z nich.

Kiedyś ktoś ze znajomych, czy klientów zapytał mnie wprost: “Dlaczego wyprawy, aby zobaczyć Wielką Migrację w lipcu, czy w sierpniu są aż tak drogie? Znajomi mówią, że nikt wtedy do Afryki nie jeździ, bo to najniższy sezon!” Hm, no tak, well oto kilka cyfr: Nocleg w Serengeti Bushtops – 990 USD za osobę za noc, wynajęcie Singita house – 4 pokoje – 8500 USD za noc, za prywatny czarter z Kogatende na Zanzibar – Cessną Caravan trzeba zapłacić 8500 USD, itp. Oczywiście, że można taniej. Trzeba jednak mieć świadomość, że chętnych aby obejrzeć ów afrykański spektakl “życia i śmierci” jest wielu, w przeciwieństwie do liczby miejsc, w których można się wtedy zatrzymać. Pomyślmy logicznie. Gdy weźmiemy pod uwagę liczbę dolarowych milionerów w samym tylko Singapurze i podzielimy ją przez 100, wciąż jeszcze otrzymamy zawrotną cyfrę ponad 600 osób – już multimilionerów. Zważywszy ilu takich krezusów znajdziemy w innych krajach, a niechby tylko “co któryś” zechciał odwiedzić Serengeti w szczycie sezonu, gdzie ukryłyby się … zwierzęta?

Popatrzcie i poczytajcie o mojej Wielkiej Migracji w następnych postach…

Balonem nad Serengeti

Balonem nad Serengeti

 

The largest herd on the globe in the movement. Millions of animals forced to repeatedly cross the river full of crocodiles. Thousands of predators feasting on the savannah. Great Migration. That’s why the July and August are the busiest months on the border of Kenya and Tanzania. January is last minute to plan such a trip. In the following posts I will tell you my story about the escapade I have made some time ago in Masai Mara and Serengeti.

Once one of my friends or customers asked me: „Why Great Migration itineraries held in July or August are so expensive? Many are saying that it does not make any sense to visit Africa during european school holidays, because it’s … the lowest season! „Well, well, well here are some numbers: Costs of staying at Serengeti Bushtops – 990 USD per person per night (sharing), to rent a Singita house you need  8500 USD per night (4 bedrooms), a private charter from Kogatende air strip to Zanzibar may be done for 8500 USD (with Cessna Caravan). It can be cheaper in the lodges located miles from the main stage. However, everyone should be aware that there are so many, who want to watch this African spectacle of „life and death”. This as opposed to the number of places where you can stop at that time. Think logically. When we consider the number of millionaires leaving in Singapore only and divide it by 100, still we will get a staggering number of more than 600 people – already multimillionaires. Considering how many such „big bosses” we may found in other countries, and if only them would like to visit the Serengeti during the pic season, where would the animals hide?

You are invited to read my Great Migration story in the forthcoming posts …

Dodaj komentarz