Cycling around Bali

14 listopada 2014
Posted in Azja
Cycling Bali

Cycling Bali

Rowerem po wyspie Bali/ Cycling around Bali

Bali dzień 3

6:30 trzeba wstać żeby o 7.30 wyjechać na rowery. No wymarzone wakacje! Śniadanko bez marudzenia w Samaya Ubud z widokiem na pola ryżowe. Jedziemy by potem nie dać się spalić słońcu. Szczęście, że okolice Ubud nie są tak zatłoczone jak Kuta, czy Seminyak.

Rice fields on Bali

Rice fields on Bali

Wywożą nas wysoko w stronę wulkanów Batur i Agung. Ten ostatni to najwyższy szczyt wyspy – 3031 m n.p.m. –  śniegu nie widać … Balijczycy wierzą, że pierwsi wyznawcy hinduizmu … przywieźli ten wulkan ze sobą jako część świętej góry Meru – centrum (osi) wszechświata. Pewnie dlatego na zboczach góry zbudowali najważniejszą balijską świątynię Pura Besakih. Świętości miejsca dowiódł ostatni wybuch wulkanu w 1964 roku. Choć popioły, lawa i ulewne deszcze zabiły ponad 1700 mieszkańców okolicznych wiosek, świątynia pozostała nietknięta.

Mount Agung

Mount Agung

Prace społeczne, ryż i wioski

Zaliczywszy panoramę wulkaniczną w 20 minut docieramy na miejsce startu naszego … downhillu (czyż nie brzmi bardziej profesjonalnie niż jazda w dół na rowerze?). Skład naszej ekipy jest imponujący. Pick up ze sprzętem (trochę części i dwa zapasowe rowery) – kierowca z asystentem, bus, którym dojechaliśmy z hotelu i … przewodnik. Jest niedziela, dla nas dzień święty, a dla Balijczyków dzień wioskowych czynów społecznych. Za pierwszym zakrętem trafiamy na taką akcję. Oni pozują, ja robię zdjęcia – wymieniają uwagi w swoim języku, śmieją się soczyście, na co odpowiadam uśmiechem, niepewny z czego akurat żartują.

Bali countryside

Bali countryside

Bali_rower-5

Bali countryside

Bali_rower-6

Bali countryside

Słońce stoi już wysoko (równikowy pion:)) gdy ruszamy dalej. Na szczęście trasa wiedzie przez mandarynkowe gaje. Korzystamy z okazji i za zgodą (!) lokalnego sadownika sięgamy po dojrzałe owoce. Słodkie choć prawdopodobnie niezgodne z unijną dyrektywą – zbyt dużo w nich pestek. Pewnie jako kilkunastoletni chłopcy urządzilibyśmy konkurs kto dalej splunie gorzkim nasionem. Teraz dbamy o dobrą opinię o turystach znad Wisły i pozbywamy się pestek …. strzelając z palca w cienki pień drzewa.

The mandarin groves on Bali

The mandarin groves on Bali

Mijamy kolejne wioski, gdzie wzdłuż drogi suszą ostatnio zebrany ryż. “Białe zboże” ma ogromne znaczenie dla egzystencji przeludnionej Azji. Na Bali chodzi jednak o coś więcej. Etapy uprawy ryżu to okazja do kolejnego święta.Rytuał przygotowania pola pod sadzenie, samo sadzenie, pielęgnacja, nawodnienie i zbieranie plonów ubogaca lokalną tradycję i umacnia wierzenia. Bóstwo “od ryżu” Dewi Sri z całą pewnością nie głoduje, ofiary składane są tu regularnie i bez kunktatorstwa. Podstawą uprawy jest znany od VIII wieku n.e. system irygacyjny subak. Jak wiele spraw na Bali system ten ma korzenie w lokalnej religii i został założony przez świętego męża Hindu, który przybył na wyspę ponad 1000 lat temu. I obecnie sprawą nawadniania lokalnych terenów zajmują się kapłani opiekujący się “świątyniami wodnymi”.

Bali rice fields

Bali rice fields

Bali rice fields

Bali rice fields

Bali rice fields

Bali rice fields

“Tutaj musimy się rozpędzić” – woła przewodnik – “z drugiej strony stromy podjazd”. Po chwili orientuję się, że to niezły dowcip. Rozpędu wystarcza mi na jakieś 40 metrów z 500 metrowej stromizny… Rzężę nie tylko ja, ale i małe balijskie skuterki obciążone trzema, czasem czterema pasażerami. Na końcu wzniesienia padam bez czucia w cieniu wioskowej świątyni. Po dobrej chwili odzyskuję przytomność i z zainteresowaniem obserwuję skąpany w słońcu butikowy Hanging Gardens. Baseny ułożone w kaskadę, zieleń palm, niebieskie niebo – ot taki cukierkowy landszaft z Bali. Od tego miejsca pedałujemy wąską ścieżką wśród ryżowych pól. Zapewniam Was, że w takich warunkach nie jest łatwo utrzymać w dłoni ciężki aparat z “długą lufą”. Kilka razy jedynie balans ciała ratuje mnie przed kąpielą w błotnistych uprawach. Ostatecznie docieramy do Ubud od strony Monkey Forest – przetrwaliśmy!

Bali rice fields

Bali rice fields

Bali Day 3

“You have to get up at 6:30 am to go on a bike tour”. Am I really on a relaxing dream vacation? Compact breakfast in Samaya Ubud with a picturesque sunrise over the rice fields. We start as early to ovoid possibly midday sun burn. Fortunately, the Ubud area is not as crowded as Kuta or Seminyak. In more or less 1 hour we arrive at a view point for the volcanic Mount Batur and Mount Agung. The last one is the highest island peak – 3031 m asl – First surprise today – it’ not snow-covered! The Balinese people believe that the first followers of Hinduism … brought the volcano to the island. Mount Agung was created with a part of the sacred Mount Meru – the center (axis) of the universe. To celebrate this event they built the most important Balinese temple of Pura Besakih on the slopes. Holiness of the place was proved with the last eruption in 1964. Although the ash, lava and heavy rains have killed more than 1,700 residents of the surrounding villages, the temple remained intact.

Social work, rice and villages

A few shots of the volcanic panorama are already behind us. In another 20 minutes we reach the starting point of our … downhill (does it not sound more professional than riding down a bike?). There is a team of professionals working behind the scenes to make our journey hassle free. A van with some hardware (driver, driver’s assistant, spare parts and two spare bikes) – the minibus, which picked us up from the hotel and a personal private guide.
It is Sunday, a holy day for us, but for the Balinese a day of local social works. Around the first corner we can see a good example of it. The workers are making refurbishment of village temple. They pose, exchange comments in their language, roaring with laugh. I do photos and reply with smiling, unsure what they are just joking of. The sun is already high (equatorial division :)) when we move on. Fortunately, the route passes through the mandarin groves. We use the opportunity and with the consent (!) of local grower we reach the ripe fruit. Sweet though probably not in line with the EU directives – there are to many seeds inside.
In the next villages locals drought recently harvested rice. The „white corn” is of great importance to the existence of an overcrowded Asia. But in Bali it is a lot more. The stages of rice cultivation are an opportunity for the next celebration. It’s a ritual. Preparation for planting fields, planting, maintaining, watering and harvesting enriches local tradition and strengthens religious beliefs. Dewi Sri – the Deity „of rice” is certainly not starving, sacrifices are offered regularly and without delay:).
The irrigation system which makes the rice production possible is called subak and comes from the eighth century. Similar to many things and activities on Bali, this system has its roots in the local religion and was founded by a Hindu holy man, who arrived on the island more than 1,000 years ago. As in the past the irrigation system is managed by priests who care for „water temples”.

„Here we have to accelerate” – claims guide – “there is steep driveway the other side of a valley.” After a while I realized that this was a nice joke. I could win enough speed to gain 40 meters from the 500 meter high steepness … No wonder that on the top of the hill I fell unconscious in the shade of a village temple. After a while I have regained consciousness and from this moment could admire a marvelous view of bathed in sunlight boutique Hanging Gardens hotel. The cascading pools, green palm trees, blue sky – a picturesque Bali. From this moment we have cycled among rice fields using the narrow paths and finally we have entered Ubud from Monkey Forest side – once again we survived!

, , ,

Dodaj komentarz