Why Africa?

30 September 2014
Celebrating birthday in Mushara

Celebrating birthday in Mushara

Dlaczego Afryka?

Wiem, że masz obawy przed wyjazdem do Afryki. Przed chorobami, szczepieniami, dzikimi zwierzętami, … ludźmi. Nie inaczej niż ja, zanim zrobiłem to pierwszy raz. Pamiętam mój powrót z Australii podczas wojny w Kuwejcie i ptasią grypę w Hongkongu, a potem jej świńską odmianę w Meksyku. A lądowanie na Bermudach z powodu … przepełnionego zbiornika na nieczystości w wielkim jak smok Airbusie (zaraz po wybuchu wulkanu na Islandii)? Mass media rules! Trochę zdrowego rozsądku, więcej własnych doświadczeń, zamiast bezkrytycznej akceptacji niebieskoekranowych wiadomości! Afryka “za Saharą” uzależnia, budzi miłość, zachwyt, zdumienie, pokorę … Już nigdy nie będzie Ci obojętna.

Erindi

Erindi Private Game Reserve

Afryka to … luksus i to nie tylko czasu i przestrzeni. To także namacalna jakość lodgy, smaków, świetnych przewodników i pełnych poświęcenia ludzi, którzy walczą o przetrwanie świata zwierząt oraz … żyjących tam, często w ogromnej biedzie, rdzennych mieszkańców.

Lion in Etosha NP

W naszej wyprawie do Etoszy nie mogłem pominąć miejsca, które powoli staje się moim domem.
Gdy tylko mam okazję zatrzymuję się w Mushara. Bez znaczenia czy jest to camp, lodge, czy outpost.

Mushara-3

Mushara Game Drive

Ta sama jakość obsługi, ta sama troska o podróżnika, to samo wytchnienie od kurzu i skwaru Afryki. Tutaj nawet dzieci czują się jak w domu. Nowym odkryciem tegorocznej wyprawy jest Erindi. Niegdyś ogromny, prywatny teren polowań, dzisiaj znakomicie utrzymany Game reserve (70 tys. ha!). Dużo zwierzyny w odległości 2 godzin jazdy od Windhuku to fenomen. Słonie, hipopotamy, lwy, lamparty, całe zastępy antylop i nosorożce. Jeśli nie lubicie łykać malarone – to idealne miejsce na safari – malaria free!

Why Africa?

I know that you may be afraid of going to Africa. Fear of diseases, vaccination, wild animals … people. I was feeling the same way before my first trip there. But I also remember my return from Australia during the war in Kuwait and avian flu in Hong Kong, then its swine variety in Mexico and landing in Bermuda because of … overflowing septic tank in a big as a dragon Airbus (after the volcanic eruption in Iceland). Mass media rules! You should have a bit of common sense, try to win more personal experience rather than uncritically accept messages broadcasted by large TV stations! Africa “on the other side of Sahara” makes people addicted, awakens love, admiration, astonishment, humility … It won’t leave you neutral. Africa is … a luxury and not only in sense of time and space. It is also a distinct quality of lodges, flavors, great rangers and dedicated people who are fighting for the survival of the animal world and … indigenous people living there, often in enormous poverty.
In our trip to Etosha I could not skip the place that is slowly becoming my african home.

Mushara-7

Mushara Camp at night

Mushara Collection – no matter whether it is a camp, lodge or outpost. The same quality of service, the same care of the traveler, a unique place where you can take a break from the dust and heat of Africa. Here, even the children felt at home (see images).

Mushara-14

Kids friendly Mushara

And there is a new discovery made this year – Erindi Private Game Reserve. Once a huge, private hunting ground, today superbly maintained Game Reserve (70 000 hectares!). This phenomenal spot only within two hours drive from Windhoek hides a large variety of animals world. Elephants, hippos, lions, leopards, antelopes and a good number of rhinos.

Erindi

Hippo at Erindi

If you do not like to swallow anti malaria medicine (eg. malarone) Erindi is the perfect place for a safari cause it is malaria free!

Leave a Reply