Etosha animals

Etosha animals – young lion’s cubs

Namibia – zwierzęta

Z żalem pożegnaliśmy Himba. Krótki pobyt w Kunene pokazał, że wciąż na świecie są miejsca gdzie żyją ludzie nie owładnięci potrzebą bycia online. Wrócę tu jeszcze! Tankujemy paliwo – nasze smocze pickupy gaszą pragnienie, bo przed nami szybki odcinek asfaltem. Dzisiaj trasa do Etoszy! 240 km w 2,5 godziny to chyba niezły wynik? Namibia? Przepadam ….
Jednak dalej nie będzie już tak szybko – wjeżdżamy do parku, a tam ograniczenie do 40 i 50 km/h. Jesteśmy w królestwie zwierząt, szybsza jazda to zagrożenie dla nas i dla nich. Przy Galton Gate (nowość! Ten nowy wjazd do parku został właśnie otwarty dla “zwyczajnych” turystów) dokonujemy jedynie rejestracji wjazdu i korzystamy z toalety. Cicopierwszyrazwafryce obawiają się sikania w buszu:). Temperatura ochoczo bije rekordy wysokości. Praży na 38 stopni (zima), na szczęście lekka bryza daje nadzieję na przeżycie. Etosza należy do największych parków Afryki. Na ponad 22 tys. km2 żyje tu mnóstwo gatunków zwierząt i wiele ciekawych ptasich okazów. Nie traficie tu na BIG 5. Brakuje bawołów – można je zobaczyć dalej – za Rundu, w kierunku Caprivi Strip. Zaletą Etoszy szczególnie w porze suchej jest duża liczba wodopojów. Dają one gwarancję zobaczenia wielu spośród 114 gatunków ssaków, łącznie z rzadkim gdzie indziej czarnym nosorożcem. Ze względu na przewagę wysokich traw nad terenem zadrzewionym niezwykle trudno wypatrzeć tutaj lamparta. Afryka to jednak obrazy. Oglądajcie do woli!

Namibia – animals

We had to say goodbye to the Himba – we wish we could stay longer! Our short visit to Kunene region showed that there are still places in the world where people live not obsessed with the need to be online. For this and many other reasons I’ll be back here again! As usual in Africa we fill tanks full – our dragon pickups drink a lot! Today we take the straight route to Etosha! 240 km in 2.5 hours is it a good result? Namibia? J’adore ….
There is a speed limit in the park, we have to “hold our horses”.  No more than 40 km/h is allowed. We are in the animal kingdom, faster driving might be dangerous for us and for them. At Galton Gate (The new entrance to the park – just opened for “ordinary” tourists) we make registration formalities only and use the restrooms. It’s really hot this winter. Temperature climbs to 38 degrees Celcius, fortunately the breeze gives hope for survival. Etosha is one of the largest parks in Africa. On more than 22 000 km2 live lots of animals and lots of interesting bird specimens. You won’t spot here the BIG 5 – among the Etosha animals the buffalo is missing – you can see them when driving towards Caprivi Strip. The advantage of Etosha especially in the dry season is a large number of water holes. They give you a guarantee of seeing many of the 114 mammals, including the rare elsewhere black rhino. Due to tall grass and rather small wooded area it’s extremely difficult to spot a leopard here. Africa speaks better via images. Enjoy watching a few of them!

Leave a Reply