Khorixas-23

Mecz piłki nożnej w Damaralandzie? To możliwe!

Uciekamy z mgły Wybrzeża Szkieletów. Z 17 stopni Celsiusza skaczemy do 29, a kurz ciągnie się długim warkoczem za ostatnim z pięciu pickupów. Dzisiaj długa trasa i do tego tylko szutrami (droga C35). Pędzimy 100 – 110 km/h. Trzeba uważać bo “gravel” jest zdradliwy, szczególnie przy krawędzi nawierzchni. Nie dalej jak kilka lat temu widziałem w tej okolicy dachowanie VW busa …
Z prawej strony mijamy majaczący na horyzoncie masyw Spitzkoppe, a chwilę później z lewej o wiele potężniejszy Brandberg (2573 m npm. co czyni go najwyższym szczytem Namibii). Gdy łapiemy drugą gumę cieszę się, że mamy tak duży zapas opon. To żelazna zasada w Namibii, czy Botswanie, wszędzie tam gdzie dużo bezdroży i trudnego terenu. Można zapomnieć o lodówce, dodatkowej butli gazu, czy … żelu do włosów, ale nie o zapasie opon. W Uis tankujemy, przekraczamy kordon sanitarny (ochrona dzikich zwierząt) i od razu wpadamy na duże stado springboków. Antylopy nic sobie z nas nie robią, nie okazują strachu, choć powoli, leniwie skubiąc trawę, oddalają się na bezpieczną odległość. Jesteśmy na terytorium plemienia Damara i właśnie z nimi postanawiamy rozegrać … mecz międzypaństwowy. Zagajamy obsługę stacji benzynowej, a już po chwili ustalamy warunki gry z kapitanem … I ligowej drużyny z Khorixas. Hm, wystawiamy najsilniejszy skład: kilku “prawie oldboyów”, kilku nieletnich, wschodzącą gwiazdę polskich biegów przez płotki i pilota – oblatywacza modeli helikopterowych. Po naszej stronie jest też menadżer (na zdjęciu na trybunach) i silna grupa cheerleaderek. A z drugiej strony ligowi zawodowcy… Już Ich profesjonalna rozgrzewka odbiera nam nadzieję na dobry wynik. Naradzamy się, by po chwili w wyniku twardych negocjacji dokonać transferu (w ostatecznym rozrachunku za kwotę … 400 namibijskich dolarów napiwku) trzech lokalnych pereł: bramkarza w klapkach plażowych i dwóch szybkich skrzydłowych. Przebieg meczu wskazuje na naszą ogromną przewagę mentalną, taktyczną oraz znakomitego nosa … transferowego. Wynik do przerwy 0:1 w drugiej połowie Kuba zamienia na remis. Ostatecznie Polska wygrywa w karnych, a lokalni futboliści dostają w prezencie piłkę, pompkę i … zdjęcia z cheerleaderkami. Zmęczeni, ale szczęśliwi docieramy wieczorem do Vingerklip Lodge (nocne zdjęcie klifu).

International football match in Damaraland? It’s possible!

We leave misty Skeleton Coast in the early morning. The temperature rises from 60 degrees (F) to 85 easily. Have you ever seen a long tail of the dust made by 5 pickup’s? Today, there is a long, gravel only route ahead of us (road C35). We run 100 – 110 km/h. Driving on gravel is very tricky, be careful especially at the edge of the track. A few years ago I saw in the area a rollover by VW bus …

On the right side we pass looming on the horizon massif of Spitzkoppe, and a moment later on the left the majestic Brandberg mountain (2573 m above sea level – making it the highest mountain in Namibia). After the second flat tyre I’m glad that we have such a large stock of spare parts. This is rule number one in Namibia or Botswana, while entering a wilderness or difficult terrain. You can easily forget about the refrigerator, extra bottle of gas, or … hair gel, but not about the stock tires. We do refuel in Uis, then we cross the sanitaire cordon (to protect wild animals) and immediately come up with a large herd of springboks. They do not show fear, though with slowly, lazily grassing, they move away to keep a safe distance. This is the Damara tribe territory. Today we won’t see any traditional dancing or listen to nostalgic songs. Today we will play … football! Thanks the service team at the gas station we determine the game conditions with the captain … of the 1 st league team from Khorixas. Well, we put the strongest team together: a few “almost oldboy” players, several minors, the rising star of Polish running and test pilot of helicopter models. We have also strong “socios” – the manager (pictured in the stands) and a group of cheerleaders. On the other side … pros. Only their professional warm-up takes us hope for a good result away. After a short exchange of minds and as a result of tough negotiations we arrange an immediate transfer (for the amount of … 400 Namibian dollars tip – as it turned out finally). We have contracted three local pearls: goalkeeper wearing … flip-flops and two fast wingers.

The first halftime score was 0:1, but in the second half Kuba was able to score goal for us. Finally, Poland wins in penalty shooting. Local footballers get a gift ball, pump and … photo session with cheerleaders. Tired, but very happy we do arrive to Vingerklip Lodge in the evening (see the night image of the cliff). 

 

 

Leave a Reply