Trendy i kierunki podróży 2018. Dokąd będziemy jeździć w 2018 roku. Kierunki „plecakowców” i klientów z zasobnym portfelem. Motywy, które będą nas skłaniać do podróżowania

 

Travel trends and destinations 2018. Where will we travel in 2018. Backpackers and wealthy clients destinations. What will motivate us to travel in the forthcoming year?

  • Share: